ข่าวในหมวด ประเด็นเด็ด 7 สี

แจ้งทุกอำเภอ เตรียมพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูง จ.ยโสธร

ประเด็นเด็ด 7 สี - จังหวัดยโสธร ทำหนังสือด่วนที่สุด แจ้งไปยังอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่ง แม่น้ำชี ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายนนี้

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ยโสธร และนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร หลังจากที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ แจ้งว่า ได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถานบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรธรณี พบว่า ช่วงวันที่ 28 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายนนี้ มีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอุทกภัย ระดับน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ริมฝั่งแม่น้ำชี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม จึงขอให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง และพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ พร้อมทั้งเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยให้ประสานและบูรณาการร่วมกับทหาร ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา และภาคเอกชน เตรียมพร้อมในทุก ๆ ด้าน และให้ถือปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุในแต่ละระดับอย่างเคร่งครัด พร้อมกับเร่งแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และเตรียมพร้อมอพยพได้ทันทีที่เกิดสถานการณ์รุนแรง

ขณะที่ อบต.กุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้นำเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ไปเตรียมพร้อมที่หมู่บ้านทรายงาม ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง เนื่องจากหมู่บ้านทรายงาม เป็นหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมเป็นประจำเกือบทุกปี เพราะตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวลุ่มน้ำชี โดยขณะนี้พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำชี เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง บางส่วนเริ่มล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวรอบหมู่บ้าน และไหลเข้าไปตามลำห้วยที่เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชี โดยที่ลำห้วยกุดกุง มีปริมาณน้ำเท่ากับระดับตลิ่ง กระแสน้ำยังไหลเชี่ยวแรง ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำธงแดงไปปักเตือนไว้ตามแนวริมตลิ่ง

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark