ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

อนามัยโพลเผย 56.8% ไม่เห็นด้วย ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร หวั่นเกิดคลัสเตอร์ใหม่


อนามัยโพล เผยประชาชนยังไม่มั่นใจ การปรับมาตรการให้มีการดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร

ผลสำรวจอนามัยโพล พบว่าประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่มั่นใจมาตรการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร โดยมาตรการส่วนบุคคล ทั้งฉีดวัคซีน ตรวจ ATK และปฏิบัติตามมาตรการโควิด ฟรี เซตติ้ง หรือชา พลัส (SHA Plus) ของร้านอาหาร เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ประชาชนมั่นใจยิ่งขึ้น

ผลอนามัยโพล ระหว่างวันที่ 1-14 พ.ย.64 สำรวจความคิดเห็นประชาชนกว่า 3,000 ราย ต่อการปรับมาตรการให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นมา พบว่า ประชาชนไม่เห็นด้วยร้อยละ 56.8 เนื่องจากกังวลว่าจะเกิดคลัสเตอร์ใหม่มากถึงร้อยละ 86.6 ไม่มั่นใจมาตรการป้องกันร้อยละ 56.3 จำนวนผู้ติดเชื้อยังสูงร้อยละ 53.8 กลัวตัวเองติดเชื้อร้อยละ 17.7

สำหรับประชาชนที่เห็นด้วย ร้อยละ 43.2 เนื่องจากเห็นว่ากระตุ้นเศรษฐกิจ ร้อยละ 86.6 สร้างรายได้ให้พนักงานและเจ้าของกิจการ ร้อยละ 61.4 พบปะสังสรรค์ ร้อยละ 29 อยากบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ร้อยละ 22

ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่า ประชาชนจะมั่นใจว่าปลอดภัยในการใช้บริการร้านอาหารที่อนุญาตดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ก็ต่อเมื่อร้านผ่านมาตรฐานรับรองของ สธ.โดยมีป้ายรับรอง ร้อยละ 70.7 มีการคัดกรองพนักงานด้วย ATK และได้รับวัคซีนครบ ร้อยละ 68.9 ลูกค้าได้รับการสุ่มตรวจเชื้อด้วย ATK ก่อนเข้าร้าน ร้อยละ 65.7 มีเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจเป็นระยะ ร้อยละ 56 จำกัดเวลาเข้าบริการ ร้อยละ 41.1

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจากกรมอนามัย 


ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark