ข่าวในหมวด ฝนฟ้าอากาศ

ฝนฟ้าอากาศ 20 พ.ย.64

ภาคเหนือ ภาคอีสาน มีอากาศเย็นปกคลุมในตอนเช้า ส่วนภาคใต้ ระยะนี้ฝนลดลง ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

เนื่องจากลมหนาวที่ปกคลุมมีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้มีลมตะวันออก พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคอีสานตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้น และมีหมอกในตอนเช้า มีอากาศเย็นในภาคเหนือ และภาคอีสาน ขณะที่ มรสุมทางใต้ ก็อ่อนกำลังลง ทำให้ภาคใต้ฝนลดลงแล้ว

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส ยอดดอยหนาว 10-16 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากตกทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝน 10% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝน 20% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ มีฝน 40% ของพื้นที่ ตกได้ที่นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ตรัง และสตูล ทะเลบริเวณที่ฝนตก คลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมาก และมีฝนบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียส

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark