ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

รัฐบาล-ฝ่ายค้าน เดินหน้ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ข่าวภาคค่ำ - รัฐบาล และฝ่ายค้าน เริ่มเดิมหน้ายกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง สส. สมัยหน้า

การจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. และว่าด้วยพรรคการเมือง หลังมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล ขณะนี้ แต่ละพรรคร่วมได้จัดทำร่าง พ.ร.ป. แล้ว พร้อมส่งให้คณะทำงานยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ที่ตั้งขึ้นโดยวิปรัฐบาลพิจารณาร่วมกันเป็นร่างของพรรคร่วมรัฐบาล แต่จะรอรับฟังความเห็นจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. อีกครั้ง ก่อนเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับร่างของคณะรัฐมนตรี แต่อย่างไรก็ตาม กกต. เตรียมนำร่างที่ได้เคยหารือกับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งกลับมาให้คณะรัฐมนตรีอีก 15 วัน

ขณะที่ หัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านหารือและมีมติให้สิทธิแต่ละพรรคยกร่างกฎหมายของตนเองเสนอรัฐสภาได้ภายในสัปดาห์นี้

ส่วนท่าทีของ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ยืนยันพร้อมบรรจุวาระพิจารณาทันทีที่เสนอมา โดยได้สั่งการให้เลขาสภาฯ เตรียมรับกฎหมายที่จะเสนอ เชื่อว่าไม่น่าจะล่าช้า เพราะ กกต. เตรียมการไว้ล่วงหน้า แต่ขึ้นอยู่ที่รัฐบาลจะเสนอมาเมื่อใด

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark