ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

เรื่องดีที่หมอชิต : เซเว่น อีเลฟเว่น มอบรางวัลเป็นกำลังใจให้คนรุ่นใหม่ทำธุรกิจ SME

เช้านี้ที่หมอชิต - ธุรกิจเอสเอ็มอี เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่คนให้ความสนใจ และต้องพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล จนสามารถออกสู่ท้องตลาด

เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับ 2 หน่วยงานพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จัดงานมอบรางวัล "เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2021" โดยปีนี้เป็นปีที่ 5 เพื่อเชิดชูผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกกลุ่มสินค้า โดยมีรางวัล 9 ประเภท อาทิ SME ยั่งยืน, SME ยอดเยี่ยม, SME สินค้าเกษตร, SME ผู้ประกอบการชุมชน รวมจำนวน SME ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และได้รับรางวัลจำนวน 16 ราย รางวัลนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการนำไปต่อยอดพัฒนาสินค้าของตนเอง และยกระดับคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานสากล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สอดรับกับปณิธานที่ว่า "ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน"

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark