ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

Variety กีฬาไทย : อีสปอร์ต ในรั้วมหาวิทยาลัย

เจาะประเด็นข่าว 7HD - Variety กีฬาไทย วันนี้ ไปชมอีสปอร์ตในรั้วมหาวิทยาลัยกัน

Variety กีฬาไทย อีสปอร์ต วันนี้ มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิต สงสัยกันใช่ไหมว่า สถานศึกษาเกี่ยวข้องอะไรกับอีสปอร์ต 

และนี่คือ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่เริ่มเปิดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต มาได้ 1 ปี ผลักดันให้ประเทศก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะ ที่สามารถประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ธุรกิจที่เกี่ยวกับเกมและอีสปอร์ตเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการตลาดสูง ซึ่งอีสปอร์ตในบ้านเราเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ และมีการคาดการณ์ว่าภายในปีนี้จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนทะลุ 30,000 ล้านบาท

จะเห็นได้ว่า ธุรกิจเกมและอีสปอร์ตในประเทศไทยและต่างประเทศ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้อย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต ที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติได้

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark