ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทุ่มงบ 2.6 ล้านบาท ซื้อไอโฟน 12 แจกผู้บริหาร

เจาะประเด็นข่าว 7HD - สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โทรศัพท์มือถือไอโฟน 12 แจกผู้บริหาร 111 เครื่อง วงเงิน 2.6 ล้านบาท

เว็บไซต์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 8/2565 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน 111 เครื่อง ยี่ห้อ Apple รุ่น Iphone 12 ความจุ 128 GB จำนวน 23 เครื่อง และยี่ห้อ Apple รุ่น Iphone 12 ความจุ 64 GB จำนวน 88 เครื่อง เป็นราคาทั้งสิ้น 2,681,355.80 บาท อ้างเหตุผลว่า เพื่อให้ภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ และทำหน้าที่ศูนย์ประสานการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ผู้บริหารฝ่ายการเมือง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ จึงมีความจำเป็นจะต้องจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) เพื่อใช้ในราชการทดแทนของเดิม ซึ่งได้จัดหาเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งปัจจุบันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark