ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

เตรียมรื้อโควตานมโรงเรียน เพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์

เช้านี้ที่หมอชิต - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยหากไม่สามารถแก้ปัญหานมโรงเรียนให้เกษตรกรตัวจริงได้ผลประโยชน์ คงต้องรื้อโควตาใหม่

หลังมีกระแสข่าวว่า โครงการนมโรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการบางรายเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมวางแนวทางแก้ปัญหา พร้อมย้ำ หากพบว่าการดำเนินโครงการดังกล่าว ทำให้เกิดการเอาเปรียบ หรือเกษตรกรไม่ได้ประโยชน์จากโครงการ ก็จะเสนอให้ทบทวนเงื่อนไขโครงการฯ โดยระหว่างนี้ ขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทำรายละเอียด ปัญหาความเดือดร้อน เสนอต่อกระทรวงเกษตรฯ ตามลำดับขั้นตอน เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตัวจริงได้รับผลประโยชน์จากงบประมาณนมโรงเรียน 14,000 ล้านบาท

ด้าน นายสุรักษ์ นามตะ ประธานชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดนมาร์ค จำกัด กล่าวว่า จะไปรวบรวมความเห็นของสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมนำเสนอต่อกรมปศุสัตว์ เพื่อพิจารณาความเดือดร้อนครั้งนี้ ซึ่งปัจจุบันมีการดูแลสมาชิกโคนม 4,500 ราย ปริมาณนม 600-700 ตันต่อวัน หากว่าบทบาทของ อ.ส.ค. ในเรื่องนมโรงเรียนน้อยลง จะส่งผลกระทบต่อการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรเช่นกัน ยอมรับว่ากรณีโรงนมย่อยขนาดเล็กที่ปัจจุบันมีการขยายตัวตั้งเพิ่มขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของรายใหญ่ ทำให้กระทบต่อสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมเป็นอย่างมาก

โดยทางนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่ออกมาพูดเรื่องนี้ พูดในฐานะของคนเป็นแม่ ที่เชื่อว่าโรงเรียนจะต้องมีนมที่ดีที่สุดให้กับเด็ก โดยรัฐบาลมุ่งหวังให้เด็กได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ ไม่อยาหให้มีใครมาเอาเปรียบเด็ก

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark