ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

วิจัยประสิทธิภาพยารักษาโควิด-19

เช้านี้ที่หมอชิต - มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ได้ศึกษาวิจัยประสิทธิภาพยารักษาโควิด-19 ในไทย เพื่อศึกษาตัวยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะกับการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับหน่วยวิจัยโรคเขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล-ออกซฟอร์ด ทำการวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพยารักษาโควิด-19 ชนิดต่าง ๆ ภายใต้โครงการวิจัยนานาชาติหลายสถาบัน เพื่อค้นหายารักษาโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับ ยาที่นำมาศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีทั้งหมด 4 ชนิด เป็นยากิน 2 ชนิด ได้แก่ ยาฟาวิพิราเวียร์ และยาไอเวอร์เมคติน ส่วนยาฉีดอีก 2 ชนิด ได้แก่ ยาเรมเดซิเวียร์ และยารีเจนเนอรอน ซึ่งเป็นยาที่มีในประเทศไทยอยู่แล้ว ซึ่งการวิจัยจะใช้กลุ่มตัวอย่าง อาสาสมัครที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 200 คน และต้องติดเชื้อมาไม่เกิน 4 วัน มีเงื่อนไข ไม่มีภาวะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร และไม่เคยได้รับยาต้านไวรัสมาก่อน

ขั้นตอนการวิจัย จะแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 5 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1-4 จะใช้ยารักษาที่ต่างกัน ทั้ง 4 ชนิด ส่วนกลุ่มที่ 5 จะไม่ใช้ยารักษา โดย 7 วันแรก กลุ่มตัวอย่างจะต้องตรวจหาเชื้อทุกวัน เพื่อดูปริมาณเชื้อโควิด-19 ระหว่างการรักษา และหลังจากนั้น อีก 7 วัน ทุกคนจะต้องกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้าน จนมีอาการดีขึ้น

โดยคาดว่าจะทราบผลของการวิจัยภายใน 2-3 เดือนข้างหน้านี้ และผลวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อีกทั้งก็จะทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาในราคาถูก

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark