ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

เปิดเงินเดือน ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หลังทุ่มงบ 2.6 ล้านบาท แจกไอโฟน 12

เจาะประเด็นข่าว 7HD - หลังสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ถูกวิจารณ์อย่างหนัก กรณีจัดซื้อไอโฟน 12 จำนวน 111 เครื่อง วงเงิน 2.6 ล้านบาท ให้กับผู้บริหาร วันนี้เราจะเปิดเงินเดือนข้าราชการระดับสูง ที่มีสิทธิได้รับไอโฟนฟรีจากเงินภาษีประชาชน

มีคำอธิบายว่า เป็นการจัดซื้อตามกระบวนการและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน และต่ำกว่าราคากลาง โดยจัดสรรให้เจ้าหน้าที่ระดับชำนาญพิเศษขึ้นไปจนถึงบริหารระดับสูง ตามแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น เป็นการจัดซื้อเพื่อทดแทนโทรศัพท์เครื่องเดิม ที่ใช้งานมาเกินวงรอบ 4 ปี ตามความจำเป็น สำหรับการใช้ในราชการ ซึ่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีข้าราชการการเมืองรวมอยู่ด้วย แต่งานนี้นายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะรับไอโฟน

ทีมข่าวของเราค้นข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน พบว่าแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ประเภทผู้บริหาร, อำนวยการ, วิชาการ และทั่วไป สำหรับอัตราเงินเดือนตำแหน่งประเภทบริหาร ที่อยู่ในข่ายได้รับไอโฟนฟรี ตามหลักเกณฑ์ที่ สลน. กำหนดนั้น ถ้าซี 9 เงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ 51,140 บาท ขั้นสูง 74,320 บาท ถ้าเป็นซี 10-11 เงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ 56,380 บาท ขั้นสูงอยู่ที่ 76,800 บาท

และถ้าใช้มือถือที่เป็นของราชการ ก็จะเบิกได้สารพัด ตั้งแต่ค่าเช่าหมายเลข ค่าบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ ไปจนถึงค่าซ่อมบำรุงรักษา แต่ก็มีเพดานกำหนดไว้ด้วย เช่น ถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูง เบิกได้ไม่เกินคนละ 4,000 บาทต่อเดือน

ขณะที่ ข้าราชการการเมืองที่อยู่ในข่ายได้รับแจกไอโฟน 12 ด้วย อัตราเงินเดือนก็ไม่ได้ต่ำ อย่างเช่น รองโฆษกรัฐบาล จนถึงโฆษกรัฐบาล เงินเดือน 49,210-57,250 บาท บรรดาที่ปรึกษารัฐมนตรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เงินเดือน 57,250-72,660 บาท รองเลขาธิการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 70,620-81,700 บาท ส่วน รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี 113,560-125,590 บาท และแน่นอนว่าเบิกค่าใช้จ่ายได้ด้วย

ล่าสุด มูลนิธิกระจกเงา ขอรับบริจาคไอโฟนเก่าจากผู้บริหาร ไปให้เด็ก ๆ ที่ยากไร้ ที่ขณะนี้เด็ก ๆ หลายคนไม่มีโทรศัพท์ใช้เรียนออนไลน์ เพื่อให้เด็ก ๆ เข้าถึงอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ จะได้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทาง มูลนิธิกระจกเงา บอกว่า เด็ก ๆ หลายคนที่มีฐานะยากจน ไม่มีโทรศัพท์ใช้ ไม่มีอุปกรณ์ใช้ เรียนไม่ทันเพื่อนก็มี หรือทำให้บางคนหลุดออกจากระบบการศึกษา

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark