ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เช็กรายละเอียดเลย! ออมสินปล่อยกู้สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กู้รายละ 300,000 บาท


ธนาคารออมสินปล่อยกู้ รายละ 300,000 บาท ผ่านโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

แฟนเพจ กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ธนาคารออมสิน ดำเนินมาตรการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้น หรือเสริมสภาพคล่องธุรกิจ วงเงินไม่เกินรายละ 300,000 บาท

สำหรับกลุ่มเป้าหมาย โครงการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ มีดังนี้

1. ผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อย  เช่น ผู้ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้น และผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น เสริมสวยหรือตัดผมชาย คนขายของออนไลน์ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือเอกสาร อื่นๆตามประเภทของอาชีพหรือมีประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพดังกล่าว

2. ผู้ประกอบการขนาดย่อม ที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน เช่นค้าปลีก ค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไซส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่น ๆ

3. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถขนส่งสินค้า รถบรรทุก โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะหรือเอกสาร อื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

สำหรับหลักเกณฑ์การยื่นขอกู้เงินสินเชื่อโครงการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ มีดังนี้

-วงเงินสินเชื่อ  ไม่เกินรายละ 300,000 บาท
-ระยะเวลาการขอยื่นสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.2564 - 30 ก.ย. 2565
- ระยะเวลาการกู้ รวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 5 ปี  (ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก)
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี


BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก แฟนเพจ กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark