ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ประธาน กกต. ลงพื้นที่ตรวจเข้มเลือกตั้ง อบต.วันที่ 28 พ.ย.นี้

เจาะประเด็นข่าว 7HD - ประธาน กกต. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งสมาชิก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. วันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ โดยหวังมีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 73.5% เลยทีเดียว

วันนี้ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อบต. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งนายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

พร้อมกับได้จัดหน่วยเลือกตั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ด้วย โดย ประธาน กกต. ประเมินว่าจะมีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งถึงกว่า 73% เลยทีเดียว

ทั้งนี้ กกต. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้ว 172 เรื่อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับทุจริตเลือกตั้งประมาณ 60 เรื่อง ขณะที่ตัวเลขจากแอปพลิเคชันตาสับปะรด มี 142 เรื่อง แจ้งว่ามีการกระทำทุจริตเลือกตั้ง

กกต. ยังออกคำเตือนข้อพึงระวังกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง มีทั้งที่ทำไม่ได้หลัง 18.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน เช่น ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก จัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ห้ามหาเสียงทุกรูปแบบ ส่วนข้อพึงระวังในวันเลือกตั้ง มีการห้ามผู้ไม่มีสิทธิพยายามไปใช้สิทธิลงคะแนน ห้ามทำลายบัตรเลือกตั้ง ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกนอกคูหา ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่มีเครื่องหมายลงคะแนน หรือห้ามแสดงให้คนอื่นเห็น ห้ามขัดขวางหน่วงเหนี่ยวคนไปใช้สิทธิ ห้ามจัดยานพาหนะขนคนไปใช้สิทธิ เป็นต้น

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark