ข่าวในหมวด ประเด็นเด็ด 7 สี

ลุยเก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจหาซากเชื้อโควิด-19 จ.ยะลา

ประเด็นเด็ด 7 สี - เจ้าหน้าที่ระดมกำลังลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งตามชุมชนเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา นำไปตรวจหาซากเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ 58 ประเทศทั่วโลก ใช้เป็นข้อมูลป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ล่วงหน้า

เป็นความร่วมมือของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครยะลา กับนักวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำเสียตามชุมชนต่าง ๆ เพื่อจะนำไปหาซากเชื้อโควิด-19 ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. เพื่อจัดทำแผนที่ความเสี่ยงผู้ติดเชื้อระดับชุมชน

หัวหน้าโครงการวิจัย ระบุว่า การเก็บตัวอย่างน้ำเสียในชุมชนต่าง ๆ มาตรวจหาซากเชื้อ จะใช้เทคนิค RT-qPCR และเทคนิค LAMP ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลค่อนข้างแม่นยำ ซึ่งใน 58 ประเทศทั่วโลกกำลังใช้กันอยู่ โดยหากผลตรวจพบซากเชื้อเกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้แจ้งเตือนชุมชนให้ป้องกันได้ล่วงหน้า และยังสามารถสามารถคาดการณ์ถึงจำนวนผู้ติดเชื้อในชุมชนนั้น ๆ ทั้งที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการได้ด้วย

ซึ่งในอนาคตภาครัฐ สามารถนำข้อมูลดังกล่าว ไปประเมินว่าจะต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ หรือปิดพื้นที่เสี่ยงนั้น ๆ หรือไม่ รวมทั้งเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ต่าง ๆ ในอนาคตได้ด้วย

ปัจจุบันผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา ลดน้อยลงกว่าช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้การนำงานวิจัยดังกล่าวมาปรับใช้ในพื้นที่ เป็นการเฝ้าระวังเชิงรุก ไม่ให้มีการระบาดหนักและขยายวงกว้างเช่นที่ผ่านมาเท่านั้น

การเก็บซากเชื้อด้วยวิธีนี้ จะถูกนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อป้องกันเชิงรุก โดยมีรายงานว่างานวิจัยดังกล่าวใช้เป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ และสามารถวางแผนการใช้ปริมาณยารักษาโควิด-19 ATK และวัคซีนป้องกัน ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดการระบาดลงได้

สำหรับในประเทศไทย นักวิชาการได้ทดลองเก็บตัวอย่างน้ำตามชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดพิษณุโลก เชียงใหม่ ตาก และจังหวัดนครสวรรค์ มาแล้ว

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark