ข่าวในหมวด สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว : หน้าที่พิเศษ

สะเก็ดข่าว 28 พฤศจิกายน 2564 - ไปชมอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญเวลาเกี่ยวข้าว ไปที่จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน มีการเปิดงานประเพณี "ลงแขกเกี่ยวข้าว ปีการผลิต 2564" โดยมีคุณชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงานเสร็จมีการเกี่ยวข้าวพร้อมกับคุณครู เด็กนักเรียน แต่ด้วยแปลงนาเป็นโคลน คุณครูจึงให้นักเรียนถอดรองเท้าเดินลงไปเกี่ยวข้าว แต่มีเด็กนักเรียนอีก 2 คน ไม่ได้ลงไปเกี่ยวข้าว ทีมงานสงสัยจึงสอบถามได้ความว่า ลืมเคียวเกี่ยวข้าวมา ครูจึงเปลี่ยนหน้าที่ ให้ทำหน้าที่นั่งเฝ้ารองเท้าเพื่อนแทน

น้อง ๆ ก็นั่งให้กำลังใจเพื่อนแทน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark