ข่าวในหมวด สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว : ชักเป็นทีม

สะเก็ดข่าว 3 ธันวาคม 2564 - เป็นเรื่องของชาชัก ที่จะทำให้ดีต้องมีลีลาเพิ่ม เริ่มที่แรกจังหวัดอุบลราชธานี

ที่บริเวณลานทุ่งขวัญเมือง มีการจัดงานแสดงสินค้าเสื้อผ้า เครื่องประดับ และที่ขาดไม่ได้ก็ของกิน อย่างที่เห็นนี้เป็นชาชักจากยะลา สมัยนี้ชักชาธรรมดาไม่ได้ ต้องเพิ่มลีลา ลีลาที่คนชักคงน้อยไป ต้องมีเพื่อน มาเป็นเป็นทีมเลย ทีมนี้แบตเตอรี่ไม่หมด ไม่หยุดเต้น

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark