ข่าวในหมวด ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวิจัยมธ. คาดการณ์ได้อย่างแม่นยำว่าเมื่อฉีดวัคซีนครบ 100 ล้านโดส ในปลายปี 2564

งานวิจัยมธ. คาดการณ์ได้อย่างแม่นยำว่าเมื่อฉีดวัคซีนครบ 100 ล้านโดส ในปลายปี 2564
จะมีผู้ติดเชื้อต่อวันเหลือเพียงวันละ 2,500 คน แนะรัฐเร่งกระตุ้นเข็มสามเพื่อลดผลกระทบจากโอมิครอน


        สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) โดย ผศ. ดร. สุทธิกร กิ่งเเก้ว ผู้บริหารโครงการวิจัย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการฉีดวัคซีนครบ 100 ล้านโดส และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,476 คนต่อวัน ซึ่งตรงกับโมเดลงานวิจัยที่ได้เผยแพร่ไปเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งผลงานวิจัย “ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และการพัฒนาการผลิตวัคซีนภายในประเทศ” ได้คาดการณ์ว่าหากคนไทยฉีดวัคซีนครบ 100 ล้านโดส ภายในช่วงสิ้นปี 2564 จะช่วยให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเหลือประมาณ 2,500 คนต่อวัน  นอกจากนั้นในโมเดลของงานวิจัยนี้ยังคาดการณ์ว่าจะมีผู้เสียชีวิตลดลงเหลือประมาณ 40 คนต่อวัน ซึ่งใกล้เคียงกับตัวเลขจริงในวันที่ 21 ธันวาคมที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 37 ราย


 
        ผศ. ดร. สุทธิกร กิ่งเเก้ว ผู้บริหารโครงการวิจัย ยังกล่าวว่า ประเทศไทยมีโอกาสที่จะเกิดการระบาดรอบใหม่จากสายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งอาจจะส่งผลให้ภาครัฐต้องเพิ่มมาตรการควบคุม และส่งผลกระทบถึงตัวเลขทางเศรษฐกิจในไตรมาสแรก ของปี 2565 โดยในขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโควิดทั่วโลกพบว่าสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายนั้นได้กลายเป็นสายพันธุ์หลักในการระบาด ตัวอย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสายพันธุ์โอมิครอนมีสัดส่วนมากกว่า 70% ของการติดเชื้อใหม่ในแต่ละวัน แต่สำหรับประเทศไทยแล้วคาดว่าอัตราการฉีดวัคซีนในระดับสูงในระดับประมาณ 70% จะช่วยลดความรุนแรงของการระบาดได้ ทั้งในส่วนของจำนวนผู้ป่วยหนักและอัตราการตายจากการติดเชื้อโควิค โดย ผศ. ดร. สุทธิกร แนะนำว่าภาครัฐควรจะเร่งฉีดวัคซีนเข็มสามสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อสูงและเกิดความรุนแรงได้ง่าย เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อระบบสาธารณสุขจากการระบาดรอบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นจากสายพันธุ์โอมิครอนนี้

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark