ข่าวในหมวด News

“คูโบต้าปันน้ำใจให้น้อง” ปีที่ 7

“คูโบต้าปันน้ำใจให้น้อง” ปีที่ 7(จากซ้ายไปขวา 1. นางสายสนม สนแจ้ง    รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ, 2. นางสาวสุชาดา สุภาพงษ์   รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ, 3. นายเทอดชาติ ชัยพงษ์    ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ, 4. นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์   กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส, 5. นายสุรชัย  ตรงมหวิเศษ   ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด, 6. นางสาวณัฐกมล ลักขณาวราภรณ์  ผู้จัดการส่วนอาวุโสบริหารภาพลักษณ์องค์กร)
 
      บริษัทสยามคูโบต้าคอรปอเรชั่น จำกัด โดย นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส (คนที่ 4 จากซ้าย) พร้อมทีมผู้บริหาร ส่งมอบกระเป๋าพร้อมอุปกรณ์การเรียน ภายใต้โครงการ “คูโบต้าปันน้ำใจให้น้อง” ปีที่ 7 ให้แก่ คุณเทอดชาติ ชัยพงษ์  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คนที่ 3 จากซ้าย) เพื่อส่งต่อไปยังเยาวชนที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 5,000 ชุด และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสร้างโอกาสทางการศึกษา เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark