ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

แจงเหตุไข่ไก่แพง เพราะต้นทุนสูงขึ้น

เช้านี้ที่หมอชิต - สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ ชี้แจงถึงปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาไข่ไก่แพงขึ้น เพราะต้นทุนการเลี้ยงเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งอยากให้เข้าใจฝั่งผู้ประกอบการที่ต้องแบกรับภาระ ประกอบกับการบริโภคในเมืองท่องเที่ยวที่ลดลง ทำให้ยอดขายเริ่มไม่คุ้มทุน

นายสุทัศน์ เยี้ยนประยงค์ รองนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ และถือเป็นผู้ประกอบการฟาร์มไก่ไข่รายใหญ่ในจังหวัดตรัง กล่าวถึงสถานการณ์ราคาไข่ไก่สดที่แม้จะปรับราคาขึ้นตามกลไกตลาด แต่ความจริงแล้ว ใช่ว่าเกษตรกรผู้เลี้ยง หรือผู้ประกอบการจะได้กำไร เนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบสำหรับทำอาหารสัตว์ ได้แก่ ข้าวโพด กากถั่วเหลือง มีราคาสูง บางส่วนต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นห่วงโซ่ที่เกี่ยวพันกันทั้งสิ้น

ปัจจุบันราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มของภาคใต้  ไข่ไก่เบอร์ 3 ปรับเพิ่มขึ้น 20 สตางค์ อยู่ที่ฟองละ 3 บาท 20 สตางค์, เบอร์ 2 ปรับเพิ่มขึ้น 10 สตางค์ ขายราคาฟองละ 3 บาท 30 สตางค์, เบอร์ 1 ปรับเพิ่มขึ้น 10 สตางค์ ขายราคาฟองละ 3 บาท 40 สตางค์ และเบอร์ 0 ปรับเพิ่มขึ้น 10 สตางค์เช่นกัน ขายราคาฟองละ 3 บาท 50 สตางค์

โดยราคาอาหารสัตว์ เป็นตัวกำหนดราคาไข่ไก่หน้าฟาร์ม ก่อนหน้านี้ราคาอาหารสัตว์ยังไม่ปรับขึ้น ราคาไข่คำนวณอยู่ที่ 2.85 บาทต่อฟอง แต่ ณ วันนั้น ไข่ไก่ยังขายราคาไม่เกิน 3 บาท แต่ตอนนี้แค่ต้นทุนราคาอาหารสัตว์ เพิ่มขึ้น 60 บาทต่อกระสอบ ตกราคากระสอบละ 470 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาขายไข่แล้ว ทำให้ผู้ประกอบการเริ่มไม่คุ้มทุน

นอกจากค่าอาหารสัตว์ พวกค่าบริหารจัดการ ค่าน้ำมัน ค่าไฟฟ้าที่ปรับเพิ่มขึ้น และอื่น ๆ รวมไปถึงค่าแรงคนงาน ค่าขนส่งสินค้าตามระยะทาง ล้วนแต่เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งค่อนข้างสวนทางกับการบริโภคไข่ไก่ที่ลดลง เห็นได้จากยอดขายโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งลดลงมาก เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว ทำให้ปริมาณการซื้อขายไข่ไก่ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark