ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

ครม.อนุมัติงบกลาง 574 ล้านบาท ชดเชยโรคระบาด

เช้านี้ที่หมอชิต - คณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติงบกลาง 574 ล้านบาท เยียวยาเกษตรกร 56 จังหวัด ตามมาตรการลดความเสี่ยงของผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ป้องกันโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 574.11 ล้านบาท เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า สำหรับการอนุมัติงบกลางฯ ในครั้งนี้ เป็นการของบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลายในปี 2564 จำนวน 56 จังหวัด จำแนกเป็น เกษตรกร 4,941 ราย สุกร 159,453 ตัว

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ย้ำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการตรวจสอบ สำรวจโรคตามหลักวิชาการ และมาตรฐานสากล พร้อมชี้แจงให้ประชาชนทราบอย่างโปร่งใส ที่สำคัญต้องลดความเดือดร้อนของเกษตรกรเจ้าของฟาร์ม ผู้ค้ารายย่อย โดยเฉพาะผู้บริโภคในขณะนี้ให้มากที่สุด

พรรคเพื่อไทย แถลงข่าว พร้อมโชว์เอกสารที่มีการของบประมาณในการแก้ปัญหาการระบาดของโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกรมาแสดง เพื่อยืนยันว่า รัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอธิบดีกรมปศุสัตว์ มีพฤติกรรมปกปิดปัญหาการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยเอกสารดังกล่าวเป็นหนังสือราชการด่วนที่สุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ขอเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า ต่อสำนักงบประมาณ จำนวน 140 ล้านบาทเศษ

และยังมีอีกฉบับที่เป็นหนังสือด่วนที่สุดของ กรมปศุศัตว์ ส่งถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เป็นเงิน 574 ล้านบาทเศษ เพื่อนำไปเป็นค่าชดใช้สุกรที่ถูกทำลายจากโรคระบาด ซึ่งพรรคเพื่อไทยจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาทันทีที่สภาเปิด และจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างความเสียหายครั้งนี้ ทั้งยื่นญัตติด่วนต่อสภา เพื่อให้พิจารณาหามาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร พร้อมทั้งถามหาความรับผิดชอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 พร้อมยื่นร้องต่อ ป.ป.ช. เอาผิดนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอธิบดีกรมปศุสัตว์ ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมือง

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark