ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

เช็ก 101 จุดฉีดวัคซีน กทม. สะดวกใกล้บ้าน

เช้านี้ที่หมอชิต - กทม. ได้เพิ่มจุดฉีดวัคซีนทั่วกรุงเทพมหานคร 101 จุด โดยสามารถลงทะเบียนจองคิวผ่าน แอปพลิเคชัน  QueQ เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตามสถานที่ ดังนี้

- ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

- โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 31 แห่ง (11 แห่ง โรงพยาบาลในสังกัด กทม. และ 20 โรงพยาบาลเครือข่ายความร่วมมือ)

- ศูนย์บริการสาธารณสุข ของ กทม. 69 ศูนย์

นอกจากจุดฉีดวัคซีน 101 แห่งแล้ว กรุงเทพมหานครยังคงให้บริการหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ (BKK Mobile Vaccination Mobile : BMV) ที่ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกเคลื่อนที่ไปในชุมชนให้กับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางได้ ให้ได้รับการฉีดวัคซีนใกล้บ้าน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark