ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

มีคำตอบ! ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ มีหลักเกณฑ์อะไรเพิ่ม เช็กที่นี่


ความคืบหน้าจากกรณีที่ กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดให้บุคคลที่มีรายได้น้อยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปี 2565 ประมาณ 15 ล้านคนและผู้ได้รับสิทธิเดิมอีกจำนวน 13.65 ล้านคน โดยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เบื้องต้นดังนี้

- สัญชาติไทย อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

- มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี

- รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

- เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 1 แสนบาท

- ผู้ครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา

- ผู้ครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

- ผู้ครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรณีที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่

- ผู้ครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

- ผู้ถือบัตรฯ รายเดิม ต้องทบทวนสิทธิใหม่

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการคลัง และ Ch7HDNews


ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark