ข่าวในหมวด สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว : ไม่คาดคิด

สะเก็ดข่าว 19 มกราคม 2565 - ยังอยู่ที่วัด แต่จากศรีสะเกษ ขึ้นเหนือไปที่จังหวัดแพร่

ไปที่วัดกาศเหนือ อำเภอสูงเม่น ประเพณีเดือน 4 เป็ง ตานข้าวใหม่ ข้าวจี่ ข้าวหลาม หิงไฟพระเจ้า เป็นประเพณีที่สืบทอดมานาน และหาชมได้ยาก ก็คือผิงไฟให้พระพุทธเจ้า เพื่อคลายหนาว เพราะชาวบ้านเชื่อว่าพระพุทธรูปที่อยู่ในโบสถ์ ในวิหาร หนาวเหมือนกัน เลยช่วยกันก่อกองไฟ สร้างความอบอุ่น แต่ถ้าหากไม่ระวัง จะเกิดเหตุไม่คาดฝันแบบนี้

ไม่ใช่แค่ผิงไฟ แต่ไหม้แล้ว ระวังกัน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark