ข่าวในหมวด สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว : ใจต้องนิ่ง

สะเก็ดข่าว 22 มกราคม 2565 - ไปชมการฝึกดับเพลิงที่ใจต้องนิ่ง ไปที่จังหวัดนนทบุรี

ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด มีโครงการให้ความรู้ สาธิตการดับเพลิงเบื้องต้น และการใช้ถังดับเพลิงเคมีอย่างถูกวิธีให้พระสงฆ์ และกุล่มผู้ที่มีอาชีพให้บริการขับรถแท๊กซี่ โดยศูนย์สู้ภัยพิบัติชาติพญาอินทรีย์ เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในวัด และบนท้องถนน ซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติของชาวพุทธ ก็จะนิมนต์พระคุณเจ้าก่อน งานนี้ก็เช่นกัน นิมนต์ พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ลองดับก่อนทุกรูปแบบ

การดับเพลิง มีหลักการ และขั้นตอน ที่สำคัญไม่ตื่นตระหนก

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark