ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ตีตรงจุด : ชุมชนต้นแบบ ยาเสพติดร้ายแรงแต่อยู่ร่วมกันได้

เจาะประเด็นข่าว 7HD - ปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานคร หลายคนปรามาสว่า เป็นปัญหาที่แก้ไขอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ได้ แต่มีชุมชนอยู่ชุมชนหนึ่งที่เขาใช้วิธีละมุนละม่อม จนทำให้คนที่ติดยาเสพติดบางคนเลิกได้ บางคนมีแนวโน้มลดการใช้ยาเสพติด และสามารถอยู่ร่วมกับคนในชุมชน เป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณวิทวัส ปาลอินทร์

งานก่อสร้างรายวัน คือ 1 ในอาชีพที่ใช้หล่อเลี้ยงกาย และครอบครัว หลังเขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด กาย เป็นชาวชุมชนกองขยะหนองแขม ที่อดีตตกเป็นทาสเฮโรอีน และพร้อมนำเงินของครอบครัวไปซื้อยาเสพติดมาเสพ เขาบอกเคยผ่านกระบวนการลด ละ เลิกยาเสพติดของทางการหลายแห่ง แต่สุดท้ายไม่ได้ช่วยให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้เลย

กระทั่งทางชุมชนปรับแนวทางแก้ปัญหายาเสพติดใหม่ ใช้พลังของครอบครัวและชุมชน ร่วมกันขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติด โดยไม่ผลักดันพวกเขาออกจากชุมชน แต่ให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน แก้ปัญหาร่วมกัน พร้อมมีโครงการฝึกอาชีพ และมีรายได้จากการทำงาน ทำให้ผู้เสพเริ่มหันหลังให้กับยาเสพติด และมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น

หรือแม้แต่หญิงคนนี้ ที่ติดยามานานกว่า 20 ปี และเพิ่งจะลดได้เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ก็ยังคงใช้ชีวิตปกติกับครอบครัว ทำมาหากินสุจริต ด้วยการรับของเล่นและเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองไปขายต่อที่สนามหลวง 2 และมีมุมมองเช่นเดียวกันว่า การนำเข้าไปฝึกวินัย ไม่ตอบโจทย์การเลิกยา

ชุมชนกองขยะหนองแขม มีอยู่เกือบ 200 หลังคาเรือน มีคนในชุมชนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกือบครึ่ง ผู้นำชุมชนยอมรับการขจัดปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานครไม่มีวันหมดไป จึงต้องรู้จักที่จะอยู่ร่วมกัน โดยนำแนวทางตามกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่มาปรับใช้ ทำให้ชุมชนนี้เป็นต้นแบบลดความรุนแรงจากการใช้ยาเสพติดในชุมชน สร้างความเข้าใจ สร้างงาน สร้างโอกาส และให้โอกาสกับผู้ที่หลงผิด

นี่เป็นอีก 1 โมเดลการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน ถึงไม่สามารถทำให้ยาเสพติดหมดไป แต่แนวคิดขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดแบบใหม่ เป็นหนึ่งในโมเดลรับมือปัญหายาเสพติดที่ให้บรรดาฝ่ายการเมืองนำไปครุ่นคิด 

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว เลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ : www.ch7.com/bangkokelection

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark