ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

น้ำดื่ม-ข้าวถุงทยอยปรับขึ้นราคา 10-20%

ข่าวภาคค่ำ - ทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด และข้าวสารบรรจุถุงทยอยปรับขึ้นราคาแล้ว 10-20% ภาคเอกชนวอนรัฐบาลตรึงราคาเพดานขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่เกินลิตรละ 35 บาท

น้ำดื่ม-ข้าวถุงทยอยปรับขึ้นราคา 10-20%
ราคาน้ำดื่มบรรจุขวดเริ่มปรับราคาขึ้นแล้ว 10-20% นางสาวจิรา ภูกลิ่นสุคนธ์ เลขาธิการชมรมน้ำดื่มแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ผู้ผลิตพยายามตรึงราคาไว้ ตั้งแต่ช่วงแรกของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ต้นทุนการผลิต ทั้งเม็ดพลาสติกสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์และสำหรับหีบห่อซึ่งคิดเป็น 50-60% ของต้นทุนการผลิต รวมถึงค่าขนส่ง ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งผู้ผลิตพยายามตรึงราคาขายไว้

เนื่องจากการแข่งขันในตลาดรุนแรง สุดท้ายไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนต่อไปได้ จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาให้สะท้อนต้นทุน

ขณะที่ นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวว่า จำเป็นต้องทยอยปรับขึ้นราคาข้าวถุง ตามต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งราคาข้าวสาร, ราคาบรรจุภัณฑ์ และค่าขนส่ง โดยข้าวหอมมะลิ จะเป็นรายการแรกที่ปรับขึ้นราคา หลังต้นทุนพุ่ง 20-30% สูงกว่าข้าวชนิดอื่น ๆ ส่วนการปรับราคาจะไม่เกิดขึ้นโดยตรง แต่จะเป็นการทยอยปรับลด การส่งเสริมการขาย หรือ ลดโพรโมชันประชาชนจะเริ่มรู้สึกว่า ราคาข้าวถุงเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป

กกร.แนะรัฐตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลิตรละ 35 บาท
ส่วนการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ประจำเดือนเมษายน ที่ประชุมประเมินภาวะเศรษฐกิจโลกยังมีความอ่อนไหว จากปัจจัยเสี่ยงรอบด้านแนะรัฐบาล ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ ไม่เกินลิตรละ 35 บาท ให้ได้นานที่สุด หรือ อย่างน้อย 3 เดือน และขยายเวลาการลดจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 3 บาทต่อลิตร อีกอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบต้นทุนการผลิต และค่าครองชีพประชาชน

โดยเห็นว่า หากรัฐเติมเงินช่วยเหลือประชาชน ผ่านโครงการคนละครึ่ง คนละ 1,200-1,500 บาท จะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ส่วนเศรษฐกิจไทยในปีนี้น่าจะขยายตัว 2.5-4%

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark