ข่าวในหมวด ประเด็นเด็ด 7 สี

อบต.ดงกลาง ช่วย ปชช.ขนย้ายของ จากลัทธิประหลาด จ.ชัยภูมิ

ประเด็นเด็ด 7 สี - อบต.ดงกลาง จังหวัดชัยภูมิ ประกาศให้ความช่วยเหลือประชาชน ขนย้ายข้าวของสัมภาระที่ยังตกค้าง ออกจากลัทธิประหลาด

ภายหลังฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยตำรวจ สภ.คอนสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำหมายศาลเข้าตรวจสอบลัทธิประหลาด ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ พบมีการก่อสร้างกระท่อมพักอาศัยเป็นเพิงหลังคามุงหญ้า จำนวน 22 หลัง และมีคนอาศัยอยู่กว่า 30 คน
 
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ เจ้าหน้าที่ อบต.ดงกลาง ได้นำป้ายขนาดใหญ่ซึ่งเป็นป้ายกำหนดพื้นหวงห้ามเข้า-ออก ภายในเขตพื้นที่ดังกล่าวมาติดไว้ พร้อมกับข้อความอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 34 เรื่องการกระทำการหรือดำเนินการใด ๆ

ซึ่งอาจให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะที่อาจเกิดเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตราย หรือ โรคระบาดแพร่ออกไปประกอบกับคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพทยระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสูงของจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง จึงขอประกาศให้พื้นที่ที่เกิดข้อพิพาทดังกล่าวเป็นพื้นที่หวงห้ามเข้า-ออก หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

นายสัญญา แสนเภา นักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง ภายในลัทธิแห่งนี้ พร้อมให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นที่ยังคงหลงเหลืออยู่ภายในสำนัก โดยรถที่จะใช้ขนย้าย ขอให้ทางผู้ที่จะขนย้ายนำมาเองเพื่อส่งกลับภูมิลำเนาต่อไป

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark