ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

กรมสุขภาพจิต ห่วงความเชื่อเหนือธรรมชาติคนสิ้นหวัง

เช้านี้ที่หมอชิต - จากกรณีลัทธิประหลาด ทางกรมสุขภาพจิต ห่วงความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ ทำประชาชนบางกลุ่มหลงเชื่อ จนเสี่ยงต่อปัญหาด้านสุขภาพ ต้องเร่งสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเข้าถึงวิธีแก้ไขปัญหาในทางวิทยาศาสตร์

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ความเชื่อในสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ สามารถพบได้ในคนบางกลุ่มเป็นระยะ และมักจะเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีความทุกข์ ขาดความหวัง หรือขาดพลังใจในการจัดการปัญหาชีวิต หรือตกอยู่ในภาวะวิกฤตที่ทำให้เกิดความเครียด นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากวัฒนธรรมความเชื่อเฉพาะถิ่น ซึ่งอาจมีเรื่องของไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง ประกอบกับอิทธิพลจากครอบครัว เพื่อนฝูง หรือคนรอบข้าง ทำให้เกิดความเชื่อที่ฝังรากลึก และขยายวงกว้างมากขึ้น

ซึ่งจากกรณีที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ลัทธิประหลาดที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจ ทางกรมสุขภาพจิตจะเร่งสร้างความเชื่อมั่น ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน เพื่อให้เข้าถึงทางเลือกในการแก้ปัญหาสุขภาพที่เป็นไปในทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งต้องประเมินปัญหาด้านสุขภาพจิตของประชาชนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ เนื่องจากบางคนอาจมีความเสี่ยง ส่งผลไปถึงปัญหาด้านสุขภาพจิตโดยที่ไม่รู้ตัว จำเป็นต้องเข้ารับการประเมินอาการและรักษา

สำหรับประชาชนที่เสพข่าว แล้วเกิดความรู้สึกด้านลบ กรมสุขภาพจิต แนะนำให้ลดการติดตามรับชม และใช้โอกาสนี้เรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายในสังคม เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการดูแลสุขภาพกายและใจ ที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเอง

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark