ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

เคาะแล้ว ดึงเงินบำนาญชราภาพ มาใช้ก่อน 30%

เช้านี้ที่หมอชิต - มาตรการ "3 ขอ" ที่จะนำเงินบำนาญชราภาพมาใช้ได้ก่อน เพื่อให้ลูกจ้างได้แก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน หลังการระบาดโควิด-19 และต้องเผชิญกับวิกฤตค่าครองชีพ 

ความคืบหน้าล่าสุด กระทรวงแรงงาน ออกหลักเกณฑ์วางกรอบดึงเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพมาใช้ได้ประมาณ 30%

ที่ กระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุว่า มาตรการประกันสังคม 3 ขอ หลังผ่าน ครม. เห็นชอบแล้ว เปิดทางให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกรับบำเหน็จ บำนาญชราภาพ เป็นหลักประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้ และนำเงินกรณีชราภาพที่ตนเองสมทบอยู่ในกองทุนประกันสังคมออกมาใช้ก่อนบางส่วนได้ 

ขอแรก คือ "ขอเลือก" คนที่เงินบำนาญชราภาพสามารถขอรับเงินบำนาญจ่ายล่วงหน้าได้ จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตน โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกรับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญชราภาพได้

และในกรณีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์อื่นใดอันส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตน ก็สามารถนำเงินสะสมกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อนได้ เรียกว่า "ขอคืน" และการนำเงินสะสมกรณีชราภาพไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินได้ ก็คือ "ขอกู้" โดยหลักการเช่นถ้ามีเงินสมทบอยู่ในกองทุนสงเคราะห์บุตรชราภาพ ประมาณ 100,000 บาท จะขอกู้ได้ 30% หรือ 30,000 บาท  

สำหรับเรื่องระยะเวลาเบ็ดเสร็จที่จะได้ใช้ ตอนนี้ผ่าน ครม.แล้ว ถือว่าผ่านขั้นตอนมากเกินครึ่งทางแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุ ขั้นตอนการแก้กฎหมายในสภาผู้แทนราษฎร จะใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark