ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ผู้ประกันตน ม.33, 39, 40 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ชี้ เป็นข่าวปลอม

ข่าวสังคม 12 พฤษภาคม 2565 - ห้องข่าวภาคเที่ยง - คุณผู้ชมที่ได้รับแชร์คลิปวิดีโอว่ามีการแจกเงินเยียวยา ม33, ม39, ม40 คนละ 5,000 บาท สิ้นเดือนนี้ ฟังแบบนี้อย่าเพิ่งดีใจ มาติดตามรายละเอียดชัด ๆ ในข่าว Fake Fake วันนี้

เรื่องนี้ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จ สำนักงานประกันสังคม ไม่มีนโยบายแจกเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้สำหรับผู้ประกันตน ม.33, 39, 40 ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคม เคยมีโครงการเยียวยาอยู่ 3 ประเภท ดังนี้ คือ โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด, โครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 และโครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ซึ่งทั้ง 3 โครงการนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark