ข่าวในหมวด สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว : ช่วยป่วน

สะเก็ดข่าว 14 พฤษภาคม 2565 -ไปช่วยกันเก็บกวาดขยะ แบบต้องมีลีลา ไปที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ชมโครงการสร้างวินัย รักษาความสะอาดในชุมชน ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา ชื่อ "คุณทิ้ง เราเก็บ" วันนี้ช่วยกันทำความสะอาดในพื้นที่บริเวณวัด เพื่อให้เกิดความสวยงาม แก่นักท่องเที่ยว และคนในชุมชน สำหรับสีสันของการเก็บขยะในครั้งนี้ ได้มีฮีโรเดดพูล มาช่วยเก็บ แต่เห็นลีลาการช่วยเก็บแล้วเหมือนช่วยป่วนมากกว่า ป่วนแบบนี้ก็สร้างความคึกคักได้ดี

ฮีโรบอกเหนื่อย ไม่ได้เหนื่อยเก็บขยะ เหนื่อยแอกติง

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark