ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

กทม. เปิดแผนปฏิบัติการรับน้ำในช่วงฤดูฝนปี 65

เช้านี้ที่หมอชิต - กรุงเทพมหานคร เปิดแผนปฏิบัติการรับน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ ทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประจำจุด คอยติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิด และสร้างระบบระบายน้ำเพิ่มเติม ช่วยเร่งระบายน้ำตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ

นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ช่วงฤดูฝนปีนี้ (2565) จะจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมตลอด 24 ชั่วโมง เฝ้าระวังกลุ่มฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศของ กทม.

ตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และในคลอง 255 แห่ง, ตรวจวัดปริมาณฝน 130 แห่ง, ตรวจวัดน้ำท่วมถนน 100 แห่ง, ตรวจวัดน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอด 8 แห่ง, ตรวจสอบความพร้อมของอุโมงค์ระบายน้ำ, สถานีสูบน้ำ, ประตูระบายน้ำ และบ่อสูบน้ำทุกแห่ง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวตามจุดเสี่ยงน้ำท่วม ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหล และเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ กรณีน้ำท่วมขังพื้นผิวจราจร

นอกจากนี้ กทม. ได้สร้างระบบระบายน้ำเพิ่ม เพื่อระบายน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ไหลลงคูคลองได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น เขื่อน ค.ส.ล. คลองรางอ้อรางแก้ว ช่วงถนนพหลโยธิน - ซอยพหลโยธิน 65 แยก 2 ช่วยระบายน้ำเขตบางเขนด้านทิศตะวันตก สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองหลุมไผ่ ช่วยระบายน้ำ ถนนพหลโยธิน - ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม และสถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง แก้ปัญหาน้ำท่วมซอยอินทามระ 41 และเร่งระบายน้ำคลองห้วยขวาง เป็นต้น โครงการก่อสร้างเหล่านี้ สามารถใช้งานได้ 97-98% คาดว่าจะแล้วเสร็จ ใช้งานได้ 100% ภายในเดือนนี้

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark