ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เพจตำรวจเตือน! กั๊กที่จอดรถ มีความผิด ใครเห็นแจ้งได้ทันที โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท


เพจ สถานีตำรวจภูธรแสนสุข เผยแพร่ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการวางสิ่งของตั้งไว้บนถนน  ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้าม นั้นมีความผิด ซึ่งตำรวจจราจร สภ.แสนสุข ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองแสนสุข ออกประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ ว่าการกั๊กที่จอดรถ ผิดกฎหมาย และให้นำสิ่งของออกจากพื้นผิวถนน

ทั้งนี้ การกั๊กที่จอดรถถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 19 กล่าวคือ

“ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร”โดยคำว่า “ถนน”

ตามพระราชบัญญัตินี้ หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้าม ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือ “ถนนส่วนบุคคล” ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้การกั๊กที่จอดรถด้วยการวางป้ายหรือสิ่งของตามมาตรา 19

หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ตามบทกำหนดโทษมาตรา 57 หากพบเห็นการกระทำดังกล่าว กรุณาแจ้งไลน์ สภ.แสนสุข ไอดี @saensukpolice หรือคลิกลิ้งค์นี้ https://lin.ee/BT4avvY

BUGABOONEWS
ขอบคุณภาพจากเพจ  สถานีตำรวจภูธรแสนสุข 


ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark