ข่าวในหมวด สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว : อ่านได้ไหม

สะเก็ดข่าว 20 พฤษภาคม 2565 - ไปชมการเรียนการสอนที่บางครั้งคุณครูก็ขอโชว์บ้าง ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ไปที่โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง ชมบรรยากาศการเรียนในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ที่จะต้องเข้าถึง และดึงดูดความสนใจของนักเรียน คุณครูโรส นริศรา วารินทร์ คุณครูฝึกสอน บอกว่า การสอนบางครั้งก็เหมือนให้นักเรียนเล่นเกม นักเรียนทำได้ไหม เดี๋ยว ครูโรส โชว์ให้ดูก่อน

คุณครูยุคนี้ต้องความสามารถจริง ๆ

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark