ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

เมืองพัทยา พร้อมจัดเลือกตั้งวันพรุ่งนี้ จ.ชลบุรี

เจาะประเด็นข่าว 7HD - สภาเมืองพัทยา ก็แจกจ่ายหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรลงคะแนน และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเลือกตั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ ก็ความพร้อมเต็ม 100%

ที่ศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเมืองพัทยา ตั้งแต่ช่วงเช้า ก็มีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ทยอยเดินกันไปรับหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรลงคะแนน พร้อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ โดยช่วงเช้าเป็นการรับบัตรของเขตเลือกตั้งที่ 1 และ 2 ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นของเขตเลือกตั้งที่ 3 และที่ 4 บรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคัก และเรียบร้อยตามแผนที่ได้ซักซ้อมกันไปก่อนล่วงหน้านี้

สำหรับหน่วยเลือกตั้งทั้ง 146 หน่วย เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยา กล่าวว่า ได้ออกตรวจตราทุกหน่วยแล้ว พบว่ามีความพร้อม 100% แต่ยังกังวลเรื่องของการเกิดพายุฝน ซึ่งได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ กำลังเจ้าหน้าที่ ที่จะเข้าอำนวยความสะดวกการด้านการจราจรในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขัง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้ได้มากที่สุด

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark