ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ศธ.ยันไม่มีกฎให้ครูตัดผมนักเรียน ห้ามใช้วิธีการรุนแรง ทำร้ายร่างกาย และจิตใจให้เด็กอับอาย

ข่าวสังคม 23 พฤษภาคม 2565 - เช้าข่าว 7 สี - กระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันไม่มีกฎให้ครูลงโทษตัดผมนักเรียน และห้ามใช้วิธีการรุนแรง ทำร้ายร่างกาย และจิตใจให้เด็กอับอาย

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจสอบคลิปการลงโทษด้วยการตัดผมนักเรียน ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา แล้ว และยืนยันว่าไม่มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับใดที่ให้อำนาจครูลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผม

แม้ว่าโรงเรียนจะสามารถวางกฎระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงได้ เช่น โรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับนาฏศิลป์ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนที่ต้องการไว้ทรงผมนักเรียนในรูปแบบเฉพาะได้ เป็นต้น

แต่เมื่อพิจารณา ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า ด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 แล้ว ไม่พบว่ามีข้อไหน ให้คุณครู ลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผมแม้แต่ข้อเดียว จะลงโทษเด็ก ๆ ได้ คือ ว่ากล่าวตักเตือน, ทำทัณฑ์บน, ตัดคะแนนความประพฤติ และทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีเจตนาให้ครูใช้แก้นิสัยและความประพฤติ ของนักเรียน หรือนักศึกษา แต่ห้ามลงโทษด้วยวิธีรุนแรง กลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ

แม้การสร้างระเบียบวินัยจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเรียน และเป็นหน้าที่ที่ครูจะต้องทำให้เกิดขึ้น แต่ ต้องไม่ลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผม หรือใช้ความรุนแรง เช่น ไม้เรียว การหยิก ตบ ตีร่างกาย หรือประจานให้อับอาย ถ้าเข้าข่ายละเมิดสิทธิทางร่างกายและจิตใจของนักเรียนแล้ว ทำไม่ได้ ขัดต่อระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและผิดกฎหมายด้วย

สำหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง นักเรียน หรือประชาชน ที่พบเห็นการลงโทษนักเรียนที่ไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งไปที่ระบบ MOE Safety Center ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ แอปพลิเคชัน MOE Safety Center, www.MOESafetyCenter.com และไลน์ @MOESafetyCenter หรือ แจ้งสายด่วน  0-2126-6565

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark