คลิปอื่นๆ

CDC เผยผลวิจัยอาการ Long Covid

รายการข่าวต่างประเทศ 26 พฤษภาคม 2565 - ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกา หรือ CDC เปิดเผยผลการศึกษาวิจัยต่อสาธารณชนว่า 1 ใน 5 ของคนวัยผู้ใหญ่ที่เคยป่วยด้วยโรคโควิด-19 จะมีอาการหลงเหลือ หลังจากการติดเชื้อโควิด-19 ในระยะยาว หรือ ที่เรียกว่า ลอง โควิด

โดยในจำนวนนี่้ 1 ใน 4 จะเป็นผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งอาการที่พบบ่อยที่สุด คือ อาการไอ และอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ซึ่งอาการที่มีจะมากกว่าบุคคลทั่วไป 2 เท่า และแม้ว่าจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดมานานกว่า 2 ปี จะทำให้วงการแพทย์มีความเข้าใจโรคโควิด19 มากขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาวัคซีน และการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ดีขึ้น แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข ยังคงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอาการลอง โควิด ต่อไป
               
ทั้งนี้ ตามข้อมูลของ CDC เปิดเผยว่า แม้จะยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า ผู้ที่มีอาการของ ลอง โควิด จะมีมากน้อยเพียงใด แต่จากการประมาณการ พบว่า น่าจะมีอาการเฉลี่ยอยู่ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ ถึง 80 เปอร์เซ็นต์

ขณะที่ องค์การอนามัยโลก ประเมินอาการลอง โควิด เฉลี่ยอยู่ที่ 10 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ โดยการศึกษาวิจัยดังกล่าว มาจากเอกสารทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนกว่า 350,000 คน ในระหว่างเดือนมีนาคม ปี 2563 ถึงเดือนพฤศจิกายน ปี2564

ดังนั้น ผลการศึกษาวิจัยชิ้นใหม่นี้ มีความสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของ ลอง โควิด เพิ่มมากขึ้นด้วย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark