ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

แข่งขันหุ่นยนต์ ชิงถ้วยพระราชทาน

เช้านี้ที่หมอชิต - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ไร้การบังคับอัจฉริยะ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ไร้การบังคับอัจฉริยะ Roboinnovator Challenge 2022 By Software Park Thailand ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 ในการจัดการแข่งขัน มีผู้สนใจเช้าแข่งขันทั่วประเทศ ทั้งจากระดับมัธยมศึกษา มหาวิทยลัย และอาชีวศึกษา รวมถึงหน่วยงานจากภาครัฐ และเอกชนกว่า 63 ทีม 238 คน ผลการแข่งขัน ทีมที่ชนะเลิศในครั้งนี้ คือทีมล้านนา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 50,000 บาท 

การแข่งขันในครั้งนี้ ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย มุ่งไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และส่งแรงขับเคลื่อนถึงการเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และในอนาคตจะมีการต่อยอด นำนวัตกรรมเหล่านี้เข้าไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรม เป็นการเริ่มต้นของการพัฒนากำลังคนโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาพัฒนาประเทศ

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark