ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

รัฐบาลเพิ่ม 12 เมืองเก่า พัฒนาอัตลักษณ์ เน้นท่องเที่ยว

เช้านี้ที่หมอชิต - รัฐบาลเพิ่มการพัฒนาเมืองอนุรักษ์และพัฒนาเมือง เน้นรักษาอัตลักษณ์ วัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท้องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ประชาชนและชุมชน

ที่ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ที่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้รับการรายงานถึงการดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ารายเมืองปี 2564 จำนวน 35 เมือง ที่เริ่มดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เน้นยังคงมรดกทางวัฒนธรรม สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ มุ่งเน้นส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้เกิดรายได้ และความภูมิใจไปพร้อมกัน

โดยที่ประชุม ได้เห็นชอบ เพิ่มอีก 12 เมืองให้มีการพัฒนาเช่นเดียวกับ 35 จังหวัดที่ดำเนินการไปรายปี 2564 ได้แก่ กำแพงเพชร, เพชรบุรี, แม่ฮ่องสอน, กาญจนบุรี, ยะลา, นราธิวาส, พิษณุโลก, ร้อยเอ็ด, อุทัยธานี, ตรัง และ ฉะเชิงเทรา พร้อมสั่งให้จัดทำประกาศจังหวัด เรื่องมาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของภาครัฐบาล และโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของภาคเอกชนบนที่ดินของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark