ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

ฝึกมโนราห์เด็กประถม สืบทอดวัฒนธรรมภาคใต้ จ.ยะลา

เช้านี้ที่หมอชิต - ไปดูเรื่อง ๆ ดี ในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี มโนราห์ปักษ์ใต้ ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในจังหวัดยะลา จนกลายเป็นวงมโนราห์ ที่สามารถออกไปแสดงโชว์ตามสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างสวยงาม ไปติดตามจากคุณอรรถพล ดวงจินดา

เป็นการรำผสมท่า ของชมรมสืบสานมโนราห์รักษาศิลป์ ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) จังหวัดยะลา ที่ร่วมกันฝึกซ้อมทุกวันหลังเลิกเรียน เป็นการฝึกท่วงท่าตามจังหวะเสียงดนตรี ทั้งเสียงกลอง ทับคู่ ฉิ่ง โหม่ง และเสียงปี่ใต้

อย่างท่าสอดสร้อย ท่าลงฉากน้อย ราหูจับจันทร์ และท่าเดินนาด ซึ่งเป็นท่าพื้นฐานของการรำมโนราห์ปักษ์ใต้ เพื่อฝึกการเข้าจังหวะ ความอ่อนช้อย ให้ความสวยงาม รวมไปถึงความพร้อมประกอบจังหวะกับเครื่องดนตรีไทย

การรำมโนราห์เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน การได้ฝึก ได้เรียนรู้ของเด็ก ๆ กลุ่มนี้ ยิ่งสร้างความภาคภูมิใจ ที่เห็นจากความมุ่งมั่นตั่งใจ ที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นแรงผลักดันให้กับเด็กรุ่นน้องที่สนใจ ส่งต่อความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ที่มีมโนราห์เป็นตัวเชื่อม

การสอนมโนราห์ให้เด็กไนโรงเรียน เริ่มตั้งแต่ปี 2555 ตั้งแต่ครูณรงค์ฤทธิ์ จันทร์น้อย ครูวัยหนุ่มที่มากด้วยความรู้ด้านมโนราห์พื้นบ้าน เข้ามาสอนหนังสือ ด้วยความเป็นมโนราห์เก่า และเป็นศิษย์มีครู จึงอยากถ่ายทอดศิลปะมโนราห์ให้กับเด็กรุ่นหลังต่อ จนปัจจุบันสอนเด็กจบไปแล้วถึง 3 รุ่น เด็กหลายคนนำความรู้ด้านมโนราห์ไปศึกษาต่อ และยังสร้างรายได้เสริมได้เป็นทุนการศึกษาได้อีกด้วย

และที่น่าภาคภูมิใจของคนไทย  ศิลปะมโนราห์ของไทย องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้ประกาศรับรอง ขึ้นทะเบียน โนราห์ ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark