ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

PEA ผนึกกำลังกับ 6 องค์กร นำร่องเสริมสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง

เจาะประเด็นข่าว 7HD - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ผนึกกำลังกับ 6 องค์กรนำร่องเสริมสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง" พร้อมกับอีก 6 หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่ง โรงงาน และหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ มีแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นรูปธรรม ทั้งการขนส่งทางถนนและการขนส่งสินค้าทางน้ำ ในภาคขนส่งของ PEA สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะและการสร้างจิตสำนึกการขับขี่เพื่อการประหยัดพลังงาน โดยส่งเสริม ผลักดันให้พนักงานขับขี่รถมีความรู้และทักษะในการขับขี่รถบรรทุก รถโดยสาร อย่างปลอดภัยและประหยัดพลังงาน และยังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในองค์กร นำระบบ IoT มาใช้รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในด้านการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง เพื่อเผยแพร่ความรู้ แนวทาง และผลสำเร็จของมาตรการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง เพื่อเป็นต้นแบบและก่อให้เกิดความแพร่หลายในวงกว้างต่อไป

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งของ PEA ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี พร้อมเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นในการจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark