ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

เยียวยาแรงงานร้านดารุมะถูกลอยแพ

เจาะประเด็นข่าว 7HD - พนักงานร้านดารุมะที่ถูกลอยแพ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร้องขอความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากการถูกเลิกจ้าง

โดยพนักงานร้านดารุมะ มีทั้งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน และที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน ทำได้รับการเยียวยาที่ต่างกัน กรณีเป็นผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงาน 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน ส่วนที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนกระทรวงแรงงาน จะดูว่าจะช่วยเหลืออย่างไร ส่วนเรื่องเงินสมทบที่นายจ้างไม่ได้ขึ้นทะเบียน และไม่ได้นำส่งเงินสมทบ ทางสำนักงานประกันสังคมจะไปติดตามนายจ้าง และดำเนินการตามกฎหมาย

สำหรับผู้ที่ตกงาน ทางสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ได้ตั้งโต๊ะรับสมัครงาน โดยมีตำแหน่งงานว่างจากสถานประกอบกิจการต่าง ๆ กว่า 1,000 อัตรา ช่วยเหลือแรงงานให้มีงานทำ

ขณะที่ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้ข้อมูลว่า พนักงานร้านดารุมะ ทั้งแรงงานไทย และแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน 1 สาขามีพนักงานประมาณ 10 คน คาดว่าพนักงานทั้งหมดอาจอยู่ที่ 400 คน โดยลูกจ้างที่ถูกลอยแพมีสิทธิได้รับค่าจ้างค้างจ่าย ค่าชดเชยสินจ้าง หรือที่เรียกกันว่าค่าตกใจ และเงินอื่น ๆ ตามที่ตกลงกับนายจ้าง

ทั้งนี้ หากนายจ้างไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยให้ได้ ก็สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงาน โดยสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark