ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

บ.โฮปเวลล์ ทวงหนี้รัฐกว่า 2.7 หมื่นล้านบาท

ข่าวภาคค่ำ - ผู้บริหาร บริษัท โฮปเวลล์ ประเทศไทย ออกโรงทวงเงินรัฐบาลไทยกว่า 11,888 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี รวมยอดค้างชำระย้อนหลัง 14 ปี ทะลุไปกว่า 27,000 ล้านบาท

ผู้บริหาร บริษัท โฮปเวลล์ ประเทศไทย จำกัด จี้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้หยุดใช้กฎหมายและกระบวนการยุติกรรม หน่วงเหนี่ยวการชดใช้ค่าเสียหาย โดยเกรงว่าอาจส่งผลกระทบทางลบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

โดย นายคอลลิน เวียร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮปเวลล์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. คืนเงินตอบแทนลงทุน เงินลงทุน และหนังสือค้ำประกันสัญญาสัมปทาน และค่าธรรมเนียมแก่บริษัทโฮปเวลล์ รวม 11,888 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2551 จนถึงวันนี้ ล่วงเลยมา 14 ปี ยังไม่มีการชำระเงินเงินดังกล่าว กระทั่งยอดเงินความเสียหายบานปลายเกินกว่า 27,000 ล้านบาท และมีความพยายามใช้กลไกทางกฎหมายประวิงการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และไม่เคารพคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด มุ่งหวังเพียงเพื่อจะไม่ต้องคืนเงินให้แก่บริษัท โฮปเวลล์ฯ โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายต่อภาพลักษณ์การลงทุนของประเทศไทย กระทบความเชื่อมั่นด้านการลงทุน โดยไม่คำนึงถึงเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความซื่อสัตย์สุจริต ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการแถลงข่าววันนี้ เป็นเพียงการออกมาปกป้องสิทธิ หากรัฐบาลต้องการเจรจา สามารถเริ่มต้นได้ที่มูลค่าความเสียหายปัจจุบัน ที่ 27,000 ล้านบาท

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า องค์กรรัฐตรวจสอบโฮปเวลล์ พบปมผิดปกติตั้งแต่ขั้นตอนเสนอโครงการ การทำสัญญา จนนำไปสู่อนุญาโตตุลาการ ยืนยันจะเดินหน้ายืนฟ้องต่อศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ เป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ และประชาชน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark