ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

ปลัด มท. มอบหนังสือพระราชทาน ให้แก่กลุ่มทอผ้าอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น

เช้านี้ที่หมอชิต - ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานมอบหนังสือพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี "รวมน้ำใจ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" ให้แก่กลุ่มทอผ้าอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นทั่วประเทศ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทานจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย จำนวน 41 คน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานแห่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประกอบการ OTOP จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อีกทั้งยังทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยที่ออกแบบอย่างงดงาม

นอกจากนี้ ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ กระทรวงมหาดไทย นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย เข้าเฝ้าถวายผ้าอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นทั่วประเทศ จำนวน 44 ผืน และมีพระดำริจัดทำหนังสือรวบรวมภาพ และเรื่องราวของผ้าถิ่นไทย ทั้ง 44 ผืน ซึ่งถือเป็นของขวัญอันทรงคุณค่าของกลุ่มบุคคลที่มีความรักผ้าไทย โดยพระราชทานชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า "รวมน้ำใจ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"

ดร.วันดี กุญชร ยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า สิ่งที่ทุกท่านได้รับในวันนี้ จะเป็นขวัญกำลังใจ ให้ช่วยกันพัฒนาต่อยอดงานผ้าไทยให้แผ่ขยายออกไป และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark