ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชน 3 เดือน

เช้านี้ที่หมอชิต - ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวานเห็นชอบหลายมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน และภาคธุรกิจจากสถานการณ์ราคาพลังงาน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการช่วยเหลือประชาชนออกไปอีก 3 เดือน ที่จะสิ้นสุดในเดือนนี้ โดยเน้นไปยังกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งเรื่องลดราคาก๊าซแอลพีจี สำหรับหาบเร่แผงลอย, ตรึงราคาก๊าซเอ็นจีวี 15 บาท 59 สตางค์ ส่วนรถแท็กซี่ ซื้อก๊าซในราคา 13 บาท 62 สตางค์ นอกจากนี้รัฐจะอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลในส่วนที่เกินจาก 35 บาท อีกร้อยละ 50 และในเบื้องต้นโรงกลั่นน้ำมันบางแห่ง เตรียมส่งกำไรจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ เข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนมาตรกรประหยัดพลังงานภาคประชาชน ให้  "ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน" ด้วยการปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ ปลดปลั๊กเมื่อเลิกใช้ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมให้ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อน ปิดป้ายโฆษณาหลัง 22.00 น. ส่งเสริมการใช้ขนส่งสาธารณะแทนยานพาหนะส่วนบุคคล และประชุมออนไลน์แทนการเดินทาง ขณะที่หน่วยงานราชการต้องลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง พลังงานร้อยละ 20

ด้านมาตรการด้านการคลัง คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ ช่วง 15 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2565 ในจังหวัดท่องเที่ยวรอง เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง และหากสัมมนาในจังหวัดอื่นซึ่งมิใช่จังหวัดท่องเที่ยวรอง จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า นอกจากนี้ยังมีการลดหย่อนภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดนิทรรศการ และงานแสดงสินค้า ภายในประเทศ  2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริงด้วย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark