ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

โฮปเวลล์ทวงหนี้รัฐบาล กว่า 2.7 หมื่นล้านบาท

เช้านี้ที่หมอชิต - ผู้บริหารบริษัทโฮปเวลล์ ประเทศไทย ออกโรงทวงเงินรัฐบาลไทยกว่า 11,888 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี รวมยอดค้างชำระย้อนหลัง 14 ปี ทะลุไปกว่า 27,000 ล้านบาท

ผู้บริหารบริษัท โฮปเวลล์ ประเทศไทย จำกัด จี้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย หยุดใช้กฎหมายและกระบวนการยุติกรรม หน่วงเหนี่ยวการคืนเงินกว่า 18,000 บาท ตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลซึ่งถึงที่สุดแล้ว เกรงว่าอาจส่งผลกระทบทางลบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

โดยนายคอลลิน เวียร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮปเวลล์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า หลัง คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาด ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท.คืนเงินตอบแทนลงทุน เงินลงทุน และหนังสือค้ำประกันสัญญาสัมปทาน และค่าธรรมเนียมแก่บริษัทโฮปเวลล์รวมทั้งสิ้น 11,888 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2551 จากวันนั้นถึงวันนี้ล่วงเลยมา 14 ปี ยังไม่มีการชำระเงินเงินกระทั่งยอดเงินความเสียหายบานปลายเกินกว่า 27,000 ล้านบาท ที่ผ่านมามีความพยายามใช้กลไกทางกฎหมาย ประวิงการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และไม่เคารพคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด เพื่อมุ่งหวังเพียงเพื่อจะไม่ต้องคืนเงินให้แก่บริษัท โฮปเวลล์ฯ โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายต่อภาพลักษณ์การลงทุนของประเทศไทย ต่อความเชื่อมั่นการลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนนานาชาติ ไม่คำนึงถึงเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความซื่อสัตย์สุจริตในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการแถลงข่าววันนี้เป็นเพียงการออกมาปกป้องสิทธิ หากรัฐบาลต้องการเจรจา สามารถเริ่มต้นกันได้ที่มูลค่าความเสียหายปัจจุบันที่ 27,000 ล้านบาท

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า องค์กรรัฐตรวจสอบโฮปเวลล์พบปมผิดปกติตั้งแต่ขั้นตอนเสนอโครงการ ทำสัญญา จนนำไปสู่อนุญาโตตุลาการ ยืนยันจะเดินหน้ายืนฟ้องต่อศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ เป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ข้อกฎหมาย และหลักนิติธรรม หากกระทรวงคมนาคม และ รฟท. ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยมิได้ใช้สิทธิตามกระบวนการของกฎหมาย ก็ย่อมถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark