ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

พิจารณา ปลด สุนทร วิลาวัลย์

เช้านี้ที่หมอชิต - รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย ชี้แจงขั้นตอนการปลดนายสุนทร วิลาวัลย์ ออกจากตำแหน่งนายก อบจ.ปราจีนบุรี ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นการสอบสวน ของคณะกรรมการจังหวัดปราจีนบุรี

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงการพิจารณาปลดนายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ออกจากตำแหน่ง เป็นเรื่องของจังหวัดปราจีนบุรี ที่จะต้องดำเนินการสอบสวนตรวจสอบและรายงานอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเสนอรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเพื่อลงนามหากเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม แม้มีบางคดีที่ขาดอายุความไปแล้ว แต่ก็มีบางคดีที่เพิ่มการฟ้องร้องเข้าไป ดังนั้นจึงไม่ขาดอายุความ เพราะมีการตั้งข้อหาใหม่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดเผย ขณะนี้ทางจังหวัดปราจีนบุรี ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องการถอดถอนนายสุนทร ออกจากตำแหน่งนายก อบจ.แต่อย่างใด ยืนยันทางจังหวัด จะต้องสอบสวนข้อเท็จจริงตามกฎหมาย ส่วนกรอบเวลาในการพิจารณาดำเนินการนั้น คาดว่าจะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด แต่ตามขั้นตอนแล้วไม่ได้กำหนดเวลาในการสอบสวนไว้

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark