ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

สอบ ก.พ.65 เปิดรับสมัครสอบแล้ว เช็กปฏิทินกำหนดการ วิธีสมัครได้ที่นี่


เริ่มแล้ว! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 หรือ "สอบ ก.พ.2565" ทั้งประเภท e-Exam และ Paper&Pencil เช็กปฏิทินกำหนดการ วิธีสมัครได้ที่นี่

โดยล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก "สำนักงาน ก.พ." ได้แจ้งปฏิทินกำหนดการ สอบ ก.พ.2565 ทั้งประเภท e-Exam และ Paper&Pencil รายละเอียดดังนี้

1.e-Exam เปิดรับสมัครสอบจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 จำนวน 105,174 ที่นั่งสอบ


 

2.Paper&Pencil เปิดรับสมัครทุกระดับชั้น จำนวน 500,000 ที่นั่งสอบ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ) สมัครสอบได้ทางเว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th

ทั้งนี้เงื่อนไขการสมัครสอบ ภาค ก ปี 2565 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
ปฏิทินกำหนดการสอบ ก.พ.2565


ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถอ่านรายละเอียดกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ได้ตามช่องทางดังนี้

1. แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2565 ฉบับเต็มได้ที่: https://bit.ly/E-exam2565

2. แบบ Paper&Pencil ประจำปี 2565 ฉบับเต็มได้ที่: https://bit.ly/Paper-Pencil2565

ติดตามและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2565 ทั้งหมด ได้ที่: https://job3.ocsc.go.th/


BUGABOONEWS
ข้อมูลจาก FB : สำนักงาน ก.พ.

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark