ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

ฝ่ายค้านยืนยันความชัดเจน ญัตติอภิปราย

เช้านี้ที่หมอชิต - ฝ่ายค้าน พร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไม่กังวลญัตติจะมีปัญหา เตรียมยืนยันรายชื่อ สส.ที่เสนอญัตติ ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ช่วงบ่ายวันนี้

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน เปิดเผยว่า พรรคเพื่อไทย ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งเป็นการทำงานตามขั้นตอน โดยมีทีมงานกลั่นกรองเนื้อหา กลั่นกรองบุคคล หลังจากยื่นญัตติไปแล้ว เป็นการนำเนื้อหาทั้งหมดมาขัดเกลา ว่ามีประเด็นใดที่จะเพิ่มเติม หรือจะตัดออก ส่วนการวางตัวผู้อภิปราย ต้องรอหารือเรื่องกรอบเวลากับรัฐบาลก่อนจัดสรรบุคคลว่าใครจะอภิปรายก่อนหลัง พร้อมยืนยันว่า ฝ่ายค้านพร้อมตลอดเวลา ไม่ว่าจะอภิปรายเมื่อไหร่ ส่วนที่ฝ่ายรัฐบาล ตั้งองครักษ์พิทักษ์รัฐมนตรี มองว่า เท่าที่เห็นมีแต่หน้าใหม่ ที่ยังไม่มีประสบการณ์ เชื่อว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง

นายสุทิน ย้ำว่า ญัตติที่ฝ่ายค้านยื่นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง หลายคนตีความกันเอง และขออย่านำไปเปรียบเทียบกับในอดีตที่เคยมีการแก้ไขญัตติ ขณะที่บรรจุอยู่ในวาระจนใกล้จะอภิปรายแล้ว แต่ญัตติที่ฝ่ายค้านยื่นไปเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ยังไม่ได้บรรจุในวาระ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของประธานสภาฯ  ดังนั้นระหว่างนี้สามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark