ข่าวในหมวด สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว : ภาพหมู่

สะเก็ดข่าว 23 มิถุนายน 2565 - ไปชมการจัดงานที่ต้องหามุมถ่ายภาพให้ถูกใจ ไปที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม "ร้อยดวงใจ เป็นสะพานบุญ หนึ่งชีวิต เพื่ออีกหลายชีวิต" พิธีเปิดงานจะช่วยกันเปิดกล่องสะพานบุญ ซึ่งเปิดเสร็จแล้วก็จะถ่ายภาพหมู่ แต่ภาพหมู่ที่จะดูเป็นหมู่จริง ๆ ต้องสลับตำแหน่ง ให้ช่างภาพมาอยู่บนเวที แล้วให้คนบนเวทีไปอยู่ด้านล่าง ก็จะได้ภาพแบบนี้

ก็เป็นภาพหมู่ที่ดูครบคนเลย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark