ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

ยอดผู้ป่วยไข้เลือดออก พื้นที่อีสานตอนล่างพุ่งสูงต่อเนื่อง จ.นครราชสีมา

เช้านี้ที่หมอชิต - ไข้เลือดออกระบาดหนักในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานล่าง ขณะนี้มีผู้ป่วยแล้ว 264 คน และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก แนะประชาชนต้องเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ จากข้อมูลล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงปัจจุบัน ขณะนี้พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 264 คน โดยแยกเป็นจังหวัดนครราชสีมา 124 คน จังหวัดชัยภูมิ 32 คน จังหวัดบุรีรัมย์ 5 คน และจังหวัดสุรินทร์ 103 คน แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ซึ่งพบผู้ป่วยมากที่สุดในกลุ่มเด็ก อายุ 5 ขวบ - 14 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 15-24 ปี

เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมของเด็กนักเรียน จึงทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มมากขึ้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อสม.ลงพื้นที่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเร่งด่วนแล้ว

โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตามตำบล หมู่บ้าน และโรงเรียนต่าง ๆ โดยให้คำแนะนำวิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark